SERVEIS JURÍDICS

SERVEIS JURÍDICS

El despatx ofereix l’assessorament i la defensa dels interessos dels clients en tots i cadascun dels assumptes següents:

Dret civil:

Arrendaments
Desnonaments
Compres i vendes
Impagaments
Incompliments contractuals
Herències
Execucions hipotecàries

Dret mercantil

Societats
Negociació i redacció de contractes
Compravenda
Arrendaments

Dret laboral

Jubilació
Acomiadament objectiu
Acomiadament improcedent
Incapacitats laborals
ERO (expedients de regulació de l’ocupació)