Serveis Consultoria Asserco

Consultoria

Assessorament íntegre per a la creació d'empreses, així com el desenvolupament de les mateixes, i per a l'obtenció de solucions fiscals viables i eficients. Entre els serveis disponibles destaquem l'estudi i assessorament de l'empresa familiar, així com la reestructuració de grups familiars.

Assessorament Laboral

Les empreses que disposen de treballadors per desenvolupar les seves activitats econòmiques necessiten una gestió laboral per donar compliment a la normativa laboral.

En aquest sentit disposem de la gestió laboral íntegra de les empreses:

- Altes d'empreses nova o professional, així com l'assessorament de les figures de soci-administrador
- Realització de rebuts salari mensuals (nòmines)
- TC1 i TC2, els butlletins de cotització a la seguretat social
- Contractes de treball
- Declaració de retenció IRPF (mod. 111)
- Assessorament laboral en general

Assessorament Comptable

Aquest departament té com a objectiu que les empreses portin la seva comptabilitat d'acord amb la legalitat, i als principis comptables generalment acceptats, per tal que els comptes de cada empresa reflecteixin la imatge fidel de la seva situació financera i patrimonial de l'empresa.

Assessorament Fiscal

FISCALITAT PER EMPRESES: oferim un assessorament integral a les empreses, amb un àmplia gamma de serveis, enfocats a cobrir totes les necessitats tributàries, des de la defensa del contribuent davant de l'administració (procediments de gestió tributària, inspeccions tributàries, reclamacions econòmiques administratives), planificació fiscal (reestructuracions empresarials, estudi i aplicació d'incentius fiscals), així com la gestió ordinària dels tributs en les empreses.

FISCALITAT PER A PARTICULARS: disposem d'una àmplia gamma de serveis destinats als nostres clients particulars, enfocats exclusivament a optimitzar la seva tributació.

Especialitzats en planificació fiscal d'herències i donacions, i fiscalitat immobiliària així com les declaracions d'IRPF anuals.

Assessorament Mercantil

Oferim un assessorament jurídic per a la petita i mitjana empresa, tant des de l'inici de la seva activitat dissenyant i portant a terme els tràmits necessaris per a la seva constitució com durant la vida d'aquesta.

Estudio especializado en:

- Contratos comerciales y mercantiles
- Negociaciones mercantiles
- Obligaciones formales societarias
- Preparación y asistencia a Juntas societarias, consejos de administración y grupos de empresa.